Algemene voorwaarden en Privacy

HUISREGLEMENT Justlookoutthewindow.com VZW

Middels inschrijving of deelname verklaard u zich akkoord met ons huisreglement

Ongevallen, schade en verzekering:
Justlookoutthewindow.com doet al het mogelijk om de deelnemers van activiteiten met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel te begeleiden, te wijzen op mogelijke gevaren en de nodige instructies te geven i.v.m. veiligheid.  Onze activiteiten hebben een avontuurlijk en sportief karakter en deelname is steeds op eigen risico. Justlookoutthewindow.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Justlookoutthewindow.com heeft een BA verzekering voor het geval Justlookoutthewindow.com door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen.  Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt of via een speciale sportverzekering of via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering of je sportverzekering. Neem bij twijfel steeds op voorhand contact met je verzekeraar of mutualiteit. Sommige activiteiten kunnen als risico activiteit bestempeld worden en vallen niet onder de normale dekking. Medicijngebruik en/of ziekten of fysieke gevoeligheden in welke vorm dat ook, dienen vooraf gemeld te worden indien deze enig risico met zich meebrengen of van invloed kunnen zijn op het verloop van de activiteit.

Betaalvoorwaarden:
Na inschrijving via de website ontvangt u een bevestiging en eventueel vraag tot betaling van een voorschot/saldo. Voor prijzen onder de 75€ is geen voorschot voorzien. Ieder voorschot/saldo dient betaald te worden voor aanvang van de activiteit.
Het voorschot dient betaald te worden binnen de 8 dagen na bevestiging van uw inschrijving door justlookoutthewindow.com. 
Via de betaling van het voorschot/saldo verbindt men zich ook aan de voorwaarden in dit document beschreven. 
Het saldo dient voldaan te worden ten laatste 4 werkdagen voor de aanvang van het programma, tenzij anders aangegeven bij inschrijving. ( bijvoorbeeld buitenlandse stage)

Annulatie door de deelnemer:
Bij annulering door de deelnemer wordt steeds het voorschot of 50 % kosten aangerekend vanaf 4 werkdagen voor de aanvangdatum. Tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld bij buitenlandse stage)
Bedragen lager dan 50€ worden in voorgaande geval 100% aangerekend. Bij annulatie minder dan 4 werkdagen wordt steeds 100% aangerekend.
Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze regel (dus ook niet door ziekte, familiale omstandigheden, werk, autopech, enz)

Herroepingsrecht:
Iedere deelnemer beschikt na inschrijving over 14 dagen 100% recht op retour.
Dit is geldig geldig zolang de overeenkomst niet valt binnen bovenstaande annulatieregel van 4 werkdagen. Tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld bij buitenlandse stage)

Recht van annulatie door Justlookoutthewindow.com:
Het minimale deelnemersaantal zoals in onze communicatie vermeld, wordt gehanteerd.  Dit is voor de meeste programma’s min. 4 deelnemers.  
Bij annulatie moeten deelnemers ten laatste 7 dagen voor aanvang van de activiteit op de hoogte gebracht worden. Ze hebben dan steeds recht op 100% terugbetaling.
In geval van een genoodzaakte annulatie door overmacht (bv als de veiligheid niet kan gegarandeerd worden) kan de deelnemer nooit een schadevergoeding vragen, ongeacht de termijn. Ook in dat geval volgt bovenstaande regeling.

Programma inhoud en uitsluiting van deelnemers:
Justlookoutthewindow.com behoudt zich alle rechten voor, om ten gevolge van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht wijzigingen aan te brengen in het programma ten voordele van veiligheid en comfort van de deelnemers. De organisatie behoudt zich ook het recht om een deelnemer tijdens een activiteit uit te sluiten indien deze duidelijk niet over de minimale kwaliteiten of het beschreven materiaal beschikt om deel te nemen of indien een deelnemer door ongepast gedrag de kwaliteit van het programma voor de rest van de groep ernstig in gedrang brengt. Wij vragen ook om respectvol om te gaan met de natuur, andere culturen en derden.

Gebruik van beeldmateriaal:
Bij inschrijving en deelname aan de activiteiten geeft u toestemming beeldmateriaal gemaakt op de activiteiten door Justlookoutthewindow.com gebruikt mag worden.
Deze beelden zullen nooit verkocht worden aan derden

Bescherming (GDPR) van je gegevens:
Justlookoutthewindow.com vraagt een aantal gegevens bij elke inschrijving (naam, postcode, gemeente, telefoonnummer en email). Deze gegevens worden verder nooit gedeeld of gebruikt voor andere doeleinden en zijn veilig opgeslagen op onze harde schijven. Bovendien zijn al onze digitale tools beschermd met de nodige wachtwoorden. Moest je email terecht komen in het email bestand van de Justlookoutthewindow-nieuwsbrief dan kan je in elke nieuwsbrief probleemloos via één eenvoudige link uitschrijven.
Onze nieuwsbrief wordt verstuurd via een beveiligde provider, waar je gegevens beschermd worden conform GDPR/AVG en enkel via een Justlookoutthewindow.com wachtwoord toegankelijk zijn. In deze database worden enkel je naam en emailadres opgeslagen, deze worden uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief van Justlookoutthewindow.com.
Je gegevens worden dus nooit doorgegeven aan andere partijen en wij hebben alle passende maatregelen genomen om deze te beschermen.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking of bescherming van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen:
Justlookoutthewindow.com,Robby Lybaert, Akkerdonckstraat 14, 2150 Borsbeek 0485/800872 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Commission@privacycommission.be